Rebrasti transportni trakovi “Chevron”

Rebrasti transportni trakovi "Chevron"

Kje se uporablja?

kamnolomi, peskokopi, cementarne, sušilnice apna, kmetijstvo, transportiranje premoga in koksa, rafinerije sladkorja, rudnikih soli, mobilni drobilniki in sejalniki

Opis

Uporabljajo se pri transporerjih, ko se zahteva višji kot transportiranja. Dolga ćibljenska doba ter fleksibilnost zaradi homogenosti reber.

Da bi zadovoljili visokim zahtevam strank smo v podjetju Gumartsvo AA d.o.o. zagotavili širok spekter različnih transportnih trakov.

Transportne trakove izdelujemo na zahtevo stranke. Na podlagi strankinih želja se izbere primeren material za določeno vgradnjo iz katerega se nato izdela končni izdelek - transportni trakovi. Na transportne trakove vstavljamo tudi različne prečne profile kot so vodilni profili, prečna rebra, stranske harmonike in drugo. Transportne trakove na željo stranke tudi vgrajujemo in nudimo različna popravila na vaši lokaciji.