Olje in maščobno odporni transportni trakovi

Olje in maščobno odporni transportni trakovi

Kje se uporablja?

cement, recikliranje, kompostiranje, odstranjevanje odpadkov, kmetijstvo, proizvodnja gnojil, lesna industrija, kemična industrija in jeklarne

Opis

Da bi se izognili škodljivim in destruktivnim vplivom na gumo / transportni trak pri prevozu materialov, ki vsebujejo olja in maščobe, smo pripravili tip transportnih trakov, ki vsebujejo gumo odporno na olja in maščobe.

Da bi zadovoljili visokim zahtevam strank smo v podjetju Gumartsvo AA d.o.o. zagotavili širok spekter različnih transportnih trakov.

Transportne trakove izdelujemo na zahtevo stranke. Na podlagi strankinih želja se izbere primeren material za določeno vgradnjo iz katerega se nato izdela končni izdelek - transportni trakovi. Na transportne trakove vstavljamo tudi različne prečne profile kot so vodilni profili, prečna rebra, stranske harmonike in drugo. Transportne trakove na željo stranke tudi vgrajujemo in nudimo različna popravila na vaši lokaciji.